Diğer Kaynaklar

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu

The Global Information System on Alcohol and Health (GISAH) (Alkol ve Sağlık Küresel Bilgi Sistemi)

Amphora Projesi (Alkol ve Halk Sağlığı Araştırmaları Birliği), Amphora Project (Alcohol Public Health Research Alliance)

European Alcohol Action Plan 2000-2005 (Avrupa Alkol Eylem Planı 2000-2005)

European Charter on Alcohol, 1995 (Avrupa Alkol Şartı, 1995)

Declaration on Young People and Alcohol, 2001 (Avrupa Gençlik ve Alkol Deklarasyonu, 2001)

Avrupa Alkol Politikaları Birliği Dokümanları

Global Strategy to Reduce Harmful Use of Alcohol, 2010, WHO (Zararlı Alkol Kullanımını Azaltmaya Yönelik Küresel Strateji Belgesi, 2010, DSÖ)

Global Alkol Politikaları Sempozyumu Sonuç Bildirgesi, 2013, İstanbul (Global Alcohol Policy Symposium, 2013, İstanbul)

Global Alcohol Policy Conference Summary Report, 2013, Seoul (Global Alkol Politikaları Konferansı Raporu, 2013, Seul)

Türkiye’de Alkol Düzenlemeleri: Sorunlar ve Çözümler, Engin Sevinç

European Action Plan to Reduce the Harmful Use of Alcohol 2012–2020 (Zararlı Alkol Kullanımını Azaltmaya Yönelik Avrupa Eylem Planı 2012-2020)