Alkol Politikaları

Alkollü İçkilere Fiziki Erişimi Düzenleme

Alkollü içkilere erişimi düzenleme satış yerlerine, satış saatlerine, yaşa vb. ilişkin çeşitli önlemleri kapsamaktadır. Yapılan araştırmalar, satış gün ve saatleri ile alkol satış yeri sayılarını azaltma gibi uygulamaların alkol kullanımını ve alkole bağlı sorunları azalttığını göstermiştir.

Reklam Yasakları

Alkol reklamları ve filmlerdeki alkol sahnelerinin alkol kullanım oranını arttırdığı araştırmalarla kanıtlanmıştır. Reklamlar içme algısını nispeten risksiz olarak özendirir ve bu algıyı güçlendirir. Alkollü içki reklamlarının söz konusu etkileri göze alınarak bu konuda da sınırlamalar getirilmiştir.

Fiyatlandırma ve Vergilendirme

Yapılan alkollü içki fiyatları yükseldiğinde tüketimin azaldığı, fiyatlar düştüğünde ise tüketimin arttığına dair güçlü bulgular elde edilmiştir. Dolayısıyla fiyatı arttırma ve vergilendirme, alkol tüketimini ve buna bağlı zararları azaltmada etkili bir halk sağlığı aracı olarak görülmektedir.

Türkiye Alkol Politikaları Platformu

Türkiye Alkol Politikaları Platformu (TAPP), alkol politikalarıyla ilgili mevcut ulusal ve uluslararası mevzuatı halk sağlığı normlarına uygun hale getirmek ve alkolün zararları konusunda farkındalığı arttırmak üzere oluşturulmuş bir yapıdır. Bu kapsamda, uluslararası kuruluşların alkol politikalarına ilişkin kararlarını ve uygulamalarını takip ederek bunlardan ülkemiz için bağlayıcı ya da örnek olabilecek uygulama veya kararların yasalaşması için çalışır. TAPP bu amaçla savunuculuk, lobicilik, araştırma, gözlem, veri oluşturma, raporlama ve farkındalık oluşturma çalışmaları yapan bir halk sağlığı platformudur.

TAPP; alkol politikaları, sağlık, insan hakları, eğitim, tüketim, aile, gençlik, turizm ve diğer ilgili alanlardaki 30 kurum ve kuruluşun katılımıyla 2013 yılında sivil bir inisiyatif olarak kurulmuştur. Alkol üretimi, satışı, tüketimi, reklamı, promosyonu ve teşviki, alkolle ilgili özendirici faaliyetler, alkol bağımlılığı ve bu konularla ilgili her türlü husus platformun ilgi ve çalışma alanına girmektedir.

haber