Bilimsel Yayınlar

Alkol Kontrol Politikaları, Sebahattin Kuş

Alkol Kontrol Stratejileri, Sebahattin Kuş

Alkol Kontrol Çerçeve Sözleşmesine Doğru: Küresel Alkol Politikalarına Genel Bir Bakış, Hilal Aydos

Türkiye’de Alkol Düzenlemeleri: Sorunlar ve Çözümler, Engin Sevinç

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı, Alkol Bağımlılığı