Sıkça Sorulan Sorular

Her yıl dünyada 3,3 milyon kişi alkole bağlı nedenlerle hayatını kaybetmektedir.

* Alkol 200’den fazla hastalığın ve yaralanmaların önemli nedenleri arasındadır.

* Sağlığa zararlı olmasının yanında alkol önemli ekonomik ve sosyal rahatsızlıkların da nedenidir.

* Alkol kullanımı küresel ölçekte %4,5 olarak tahmin edilen yaşamın engelli olarak geçen yıl kaybı –DALY- hastalığına sebep olmaktadır. Ayrıca zararlı alkol kullanımı 15-29 yaş arası gençlerde ölüm ve sakatlanmalarda başlıca risk faktörüdür.

* Dünyada her yıl 15-29 yaş aralığındaki 320.000 genç alkole bağlı nedenlerle hayatını kaybetmektedir.

* Ülkemizde yaşanan trafik kazalarının, cinnet ve cinayetlerin, kadına yönelik şiddetin en önemli nedenlerinden biri alkoldür.

* OECD araştırmasına göre Müslüman ülkeler arasında en çok alkol tüketilen ikinci ülke Türkiye’dir. Birinci ülke ise 2,3 litre ile Lübnan’dır.

* Alkol firmaları spor yoluyla ve sportif faaliyetler aracılığıyla reklam çalışmaları yaparak alkolü, sporun ve müziğin bir parçasıymış gibi sunmaktadırlar.

* Son 10 yıldır Türkiye’de alkol üzerindeki devlet tekeli kaldırılmış ve alkollü içkiler piyasası özelleştirilmiştir. Serbest piyasa kurallarına göre hareket eden alkol endüstrisi ülkemizdeki ürün sayısını çeşitlendirmiş ve pazar payını genç nesilleri hedef alarak genişletmiştir.

Türkiye Alkol Politikaları Platformu alkol politikalarıyla ilgili mevcut ulusal ve uluslararası mevzuatı halk sağlığı normlarına uygun hale getirmek, alkolün zararları konusunda farkındalığı arttırmak, uluslararası kuruluşların alkol politikalarına ilişkin kararlarını ve uygulamalarını takip ederek bunlardan ülkemiz için bağlayıcı ya da örnek olabilecek uygulama veya kararların yasalaşması için çalışan; bu amaçla her tür savunuculuk, lobicilik, araştırma, gözlem, veri oluşturma, raporlama, ve farkındalık oluşturma çalışmaları yapmayı amaçlayan bir halk sağlığı platformudur.

TAPP; alkol politikaları, sağlık, insan hakları, eğitim, tüketim, aile, gençlik, turizm ve diğer ilgili alanlardaki 30 kurum ve kuruluşun katılımıyla 2013 yılında sivil bir inisiyatif olarak kurulmuştur.

Alkol üretimi, satışı, tüketimi, reklamı, promosyonu ve teşviki, alkolle ilgili özendirici faaliyetler, alkol bağımlılığı ve bu konularla ilgili her türlü husus platformun ilgi ve çalışma alanına girer.

Bu amaçla bilimsel araştırmalar yapar ve alkol politikaları alanındaki akademik çalışmaları destekler.

TAPP ülkemizde alkol kontrolü önlemlerinin geliştirilmesine sivil inisiyatif olarak katkıda bulunma amacıyla savunuculuk ve lobicilik çalışmaları yapar.

TAPP alkol politikaları ve uygulamaları ile ilgili olarak toplumsal bilinci arttırmak için çalışır ve bu açla medya ve tanıtım kampanyaları düzenler.

TAPP küresel ölçekli bir vizyonla bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar, ulusal ve uluslararası düzeyde etkili alkol politikalarının gelişmesine katkı sağlar.

TAPP’a üyelik kurumsaldır. Bireysel olarak, alkol politikaları alanında faaliyet gösteren akademisyenler ve bilim adamları TAPP Bilim Kuruluna üye olabilir.

Alkol politikaları, sağlık, insan hakları, eğitim, tüketim, aile, gençlik, turizm ve diğer ilgili alanlardaki tüm kuruluşlar TAPP’a üye olabilir. Alkol endüstrisi veya endüstri ile ilişkisi tespit edilen kuruluşlar platforma üye olamazlar. Endüstriyel kuruluşların dışında üyelik tüm sektörlerdeki kurum ve kuruluşlara açık olup şeffaf bir şekilde yürütülür. TAPP Kurullarına üyelik için üyelere mali aidat zorunluluğu yoktur.

TAPP Yürütme Kurulu ve diğer Kurullar TAPP Genele Kurulunun seçimi ve kararı ile oluşturulur. TAPP Genel Kurulu platforma üye tüm kuruluşların katılımı ile oluşur, iki yılda bir Yürütme Kurulu’nun çağrısı ile toplanır ve kararlar katılımcı Genel Kurul üyelerinin salt çoğunluğuyla alınır..

Türkiye Alkol Politikaları Platformu (TAPP) farklı alanlarda çalışma yapan kuruluşların katılımlarıyla sivil bir inisiyatif olarak kurulmuştur. Platforma üye olan resmi kurumların tamamı TAPP Danışma Kurulunda yer alır. Resmi kuruluşlar yürütme ve diğer icrai karar süreçlerine katılmazlar.