TAPP

tapp

Türkiye Alkol Politikaları Platformu

Türkiye Alkol Politikaları Platformu (TAPP), alkol politikalarıyla ilgili mevcut ulusal ve uluslararası mevzuatı halk sağlığı normlarına uygun hale getirmek ve alkolün zararları konusunda farkındalığı arttırmak üzere oluşturulmuş bir yapıdır. Bu kapsamda, uluslararası kuruluşların alkol politikalarına ilişkin kararlarını ve uygulamalarını takip ederek bunlardan ülkemiz için bağlayıcı ya da örnek olabilecek uygulama veya kararların yasalaşması için çalışır. TAPP bu amaçla savunuculuk, lobicilik, araştırma, gözlem, veri oluşturma, raporlama ve farkındalık oluşturma çalışmaları yapan bir halk sağlığı platformudur.

TAPP; alkol politikaları, sağlık, insan hakları, eğitim, tüketim, aile, gençlik, turizm ve diğer ilgili alanlardaki 30 kurum ve kuruluşun katılımıyla 2013 yılında sivil bir inisiyatif olarak kurulmuştur. Alkol üretimi, satışı, tüketimi, reklamı, promosyonu ve teşviki, alkolle ilgili özendirici faaliyetler, alkol bağımlılığı ve bu konularla ilgili her türlü husus platformun ilgi ve çalışma alanına girmektedir.