Türkiye Alkol Politikaları Platformu Üyeleri Bir Araya Geldi

8 Mart 2013’te, aralarında Yeşilay’ın da bulunduğu 27 kurum ve kuruluşun katılımı ile kurulan Türkiye Alkol Politikaları Platformu (TAPP) üyeleri bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda TAPP’ın çalışma usul esasları belirlendi. TAPP’ın sekretaryasını ve sözcülüğünü Yeşilay yürütecek ve 6 ay içerisinde de bir genel kurul yapılarak tüzük oluşturulacak.

Alkol tüketiminin çağdaş normlarla uyumlu bir şekilde denetlenmesi amacıyla 8 Mart 2013’te kurulan TAPP ilk çalışma toplantısını gerçekleştirdi. Yeşilay’ın ev sahipliğinde Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen toplantıda söz alan çok sayıda kurum temsilcisi, yapılacak olan çalışmanın ülkemiz için gerekli olduğuna vurgu yaparak alkol politikalarının gelişimi için elbirliğiyle çalışacaklarını ifade ettiler.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman toplantıda yaptığı konuşmasında benzer oluşumların birçok ülkede bulunduğunu ancak ülkemizde böyle bir girişimin henüz çok yeni olduğunu belirterek TAPP’ın öneminin altını çizdi. Karaman sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de bir alkol politikası olmadığı gibi dönem dönem halkı yanlış yönlendiren bilgiler devlet tarafından ve ticari kuruluşlar tarafından empoze edilmiştir. Dünyada alkol konusunda bilimsel çalışmalar yapan kurumlara baktığımızda promosyon, reklam ve propagandanın, özendirici yayın ve faaliyetlerin halk sağlığı tabanlı kuruluşların politikalarına taban tabana zıt olduğu görülüyor. Dahası devlet alkolü tekel altına alıp bundan gelir elde etmiş. Ama bugün halk sağlığı açısından baktığımızda; kaybın hiçbir maddi kazançla telafi edilemeyecek kadar büyük olduğunu görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi global kuruluşların bir takım karar ve tavsiyeleri söz konusu. Son yıllarda DSÖ’nün önerilerinin özellikle Avrupa’da dikkate alındığını ve uygulanmaya başlandığını görüyoruz. Yeşilay olarak bu alandaki çalışmaların geniş tabanlı ve çok paydaşlı olması gerektiğine inandık ve bu platform için yola çıktık.

Bu dönemde Yeşilay neler yaptı: Global alkol politikaları sempozyumunu düzenledi ve bu alana dikkat çekilmesi sağlandı. Bilimsel yönden, halk sağlığı yönünden ve sivil toplum yönünden konu irdelendi. Sonrasında alkol ile ilgili yasa gündeme geldi ve kabul edildi. Yeşilay olarak buna evet ama yetmez dedik. 9 Eylül de uygulamaya giren bu düzenlemeler doğru ama birçok ülkenin gerisinde. Bu yüzden evet ama yetmez diyoruz. Daha neler yapılabilir? Yasanın uygulanması konusunda halkı bilinçlendirmek, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için çalışmalıyız.”

TAPP işleyiş usul ve esaslarının değerlendirildiği toplantıda, taslak tüzükle geçici yürütme kurulu seçilerek görevlendirmeler yapıldı.

TAPP bünyesinde Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Kalp Vakfı, Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Karaciğer Vakfı, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı sağlık kuruluşlarının yanı sıra İstanbul Trafik Vakfı, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Tüketiciler Birliği, Tüketici Örgütleri Federasyonu, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi gibi değişik sektörlerden de kuruluşlar bulunuyor. Platformda sivil oluşumlar dışında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu gibi resmi kurumlar da yer alıyor.

IMG_7655
IMG_7460
IMG_7433
IMG_7424
IMG_7415